Garnituralar

  • Dam we howuz goldaw ulgamlary

    Dam we howuz goldaw ulgamlary

    Dam örtügi ulgamy diňe membranada örtülen tekiz ýer däl.Dalaşgärler burçlarda, turbalarda we beýleki girelgelerde işlemeli bolýarlar.“Trump Eco” -nyň öňünden taýýarlanan esbaplary, möhürleýji esbaplar we berkidiji esbaplar oýnaýar

    üçegi gurmak prosesini mümkin boldugyça bökdençsiz ediň.

    Şeýle hem, goldaw önümleriniň bir toparyny taýýarladyk: tikin lentasy, örtük lentasy, patch lentasy we doly EPDM howuz geçip bolmajak ulgamyny emele getirmek üçin ýalpyldawuk.