EVA öz-özüne ýelmeýän

 • EVA Membrana Bir Stop çözgüdi

  EVA Membrana Bir Stop çözgüdi

  EVA, TPO, PVC EPDM, HDPE Geotextile.etc ýaly önüm kategoriýalarynyň doly toplumy.
  Membranalaryň ähli görnüşi, şol sanda öz-özüne ýelmeýän, berkidilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, pyýada geçelgesi.etc.
  Accessorieshli esbaplar, şol sanda prefabrik, möhürleýji we berkidijiler bar.
  Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat .etc-de her nokat üçin alada ýok.
  Esasy bäsdeşlik
  Hil we öndürijiligi barlamak üçin MUGT MESELE
  Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar hakda alada ýok
  Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply
  OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär
  Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek
  Halkara ülňülerine laýyklyk