Geotekstil

 • Filament süýümi

  Filament süýümi

  Şol sanda önüm kategoriýalarynyň doly toplumygeotekstil, HDPE,TPO, PVC EPDM, Geotextile.we ş.m.

  Membranalaryň ähli görnüşi, şol sandagum bilen örtülen, pyýada geçelgesi,güýçlendirildi,arka ýüň, öz-özüne ýelmeýän,.etc

  Şol sanda ähli esbaplar barprefabrik, möhürleýji we berkidiji.

  Hil, baha, paket, iberiş, eltip bermek, her nokat üçin alada ýok       gkepillik, hyzmat.we ş.m.

  Esasy bäsdeşlik

   

  MUGT MESELEHil we öndürijiligi barlamak üçin E.

  Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar hakda alada ýok

  Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

  OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

  Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

  Halkara ülňülerine laýyklyk

 • Geotekstil

  Geotekstil

  Şol sanda önüm kategoriýalarynyň doly toplumygeotekstil, HDPE,TPO, PVC EPDM, Geotextile.we ş.m.

  Membranalaryň ähli görnüşi, şol sandagum bilen örtülen, pyýada geçelgesi,güýçlendirildi,arka ýüň, öz-özüne ýelmeýän,.etc

  Şol sanda ähli esbaplar barprefabrik, möhürleýji we berkidiji.

  Hil, baha, paket, iberiş, eltip bermek, her nokat üçin alada ýok       gkepillik, hyzmat.we ş.m.

  Esasy bäsdeşlik

  MUGT MESELEHil we öndürijiligi barlamak üçin E.

  Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar hakda alada ýok

  Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

  OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

  Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

  Halkara ülňülerine laýyklyk