Gysgaça syn

Gysgaça düşündiriş

Polimer suw geçirmeýän membranalary öndürmek we gidroizolýasiýa taslamalaryny gurmak boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe.Geosintetikany we makromolekula suw geçirmeýän materiallary gözlemek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan uly bir korporasiýa hökmünde ösdürildi.

Önümçilik liniýasynyň doly toplumyna TPO membranalary, PVC membranalary, EPDM rezin membranalary, EVA tuneli suw geçirmeýän listler we HDPE geomembranlary bar.Önümler üçek, suw hojalygy, poligon, magdançylyk, suw konserwasiýasy, gidroizolýasiýa we beýleki gidroizolýasiýa taslamalarynda giňden ulanylýar.Ajaýyp hilli önümler bilen yzygiderli üpjün edip, abraýymyzy artdyrdyk we müşderilerimiziň ynamyny gazandyk

Mundan başga-da, berkidilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, öz-özüne ýelmeýän (gabyk taýagy), pyýada tagtasy we başgalar ýörite haýyşlar dogry edilip bilner.Bir duralga çözgüdi, taslamalaryňyzyň arzan düşmegini we peýdalaryň has ýokary bolmagyny üpjün eder.Hil önümleri, güýçli kuwwat, çalt eltip bermek, hünär hyzmatlary bilelikde işlemäge mynasyp bolmagyň esasy sebäpleridir.Theyllaryň dowamynda ajaýyp önüm bilimlerini döretdik.Professional maslahatlar bilen size kömek edip bileris we taslamaňyzyň wagtynda tamamlanmagyny üpjün etmek üçin dogry çözgüt hödürläp bileris.

sas

Bäsdeşlik

Şondan bäri

1983-nji ýyldan bäri gidroizolýasiýa çözgütleri bilen üpjün etmek.

$million +

15 milliondan gowrak hasaba alnan maýa

Zawod meýdany

+

Taslamalar tamamlandy

Hünärmenler topary bilen işleýärsiňiz

edd80da6
070c424b
520fe32c
a8aca57a
b46cca92
cca6bd83

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň