TPO güýçlendirildi

 • TPO güýçlendirilen membranany - Bir gezek çözmek çözgüdi

  TPO güýçlendirilen membranany - Bir gezek çözmek çözgüdi

  1. TPO, PVC EPDM, EVA, HDPE Geotextle ýaly önüm kategoriýalarynyň doly görnüşi.

  2. Güýçlendirilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy ýaly membranalaryň ähli görnüşi.

  3. eshli esbaplar, şol sanda prefabrik, möhürleýji we berkidiji enjamlar bar.

  4. Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat we ş.m. boýunça her nokat üçin alada ýok.