Suw geçirmeýän HDPE geomembran

Peýdalary

 
● Material opsiýalary: HDPE, LLDPE MDPE TPO PVC EPDM we ş.m.
● Galyňlygy: 1,0mm (40mil), 1,2mm (45mil), 1,5mm (60mil) 2.0mm (80mil) ýa-da ýöriteleşdirilen
Id Giňligi: 5.8m (19ft), 8m (26ft) ýa-da özleşdirilen
● Reňki: Gara, Ak, Greýor özleşdirilen
● Standart: GRI13, CE ISO9001

Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Öz-özüne ýelmeýän suw geçirmeýän membrana

Highokary dykyzlykly polietilen (HDPE) listden, polimer güýçli reaksiýa öz-özüne ýelmeýän membranadan we ýörite izolýasiýa membranasynyň gorag gatlagyndan ýasalýar.Bu ýerasty taslamalaryň deslapky asma usuly bilen gurulmaly bölekleri üçin ýörite işlenip düzülen ýokary öndürijiligi bolan köp gatlakly birleşdirilen suw geçirmeýän materialdyr.Material gowy dartyş güýji we ýyrtyk güýji bar.Grounderasty in engineeringenerçilikde ajaýyp öndürijiligi bolan suw geçirmeýän materialyň täze görnüşi.

Basyşyň täsiri astynda, polimer öz-özüne ýelmeýän film we betonda ilkibaşda goýulmazdan sement süýümi, täsirli birleşme baglanyşygyny we ullakan birek-birekli güýç emele getirer.Beton berkidilenden soň, polimeriň öz-özüne ýelmeýän membrananyň suw geçirmeýän membranasy bilen esasy gurluşynyň arasyndaky boşluk iň ýokary derejede hemişelik möhürlenýär we suw kanal kanaly doly ýok edilýär.

No.ok. Haryt Standart baha
1 Dartgynlyk / (N / 50mm) ≥ 600
2 Uzalma (%) ≥ 400
3 Dyrnagyň hasasynyň ýyrtyk güýji (N) ≥ 400
4 Suw kanallaryna garşylyk (gidrawlik gradient) 4 sagatda 0.8MPa / 35mm suw geçiriji ýok
5 Pes temperatura çeýeligi Heselim gatlagynda ýarylma ýok - 25 ℃
6 Bejerişsiz beton bilen gabygyň güýji / (N / mm) ≥ 1.5
7 Malylylyk garrandan soň beton bilen gabygyň güýji / (N / mm) ≥ 1.0
8 UV bejergisinden soň beton bilen gabyk güýji / (N / mm) ≥ 1.0
9 Atylylyga garşylyk 2 sagatda 80 at süýşme, akym we süýşme ýok

GÖRNÜŞLER

Dürli ýerasty binalar, gowak ammarlary, tuneller, metro we beýleki şäher gurluşyk binalary we ş.m. üçin suw geçirmeýän we çygly subutnamaly in engineeringenerçilik desgalarynda ulanylýar.

Önümiň beýany

HDPE polimer öz-özüne ýelmeýän membranany (bitum däl) suw geçirmeýän list dürli polimerden ýasalýar
listler, öz-özüne ýelmeýän gatlak we izolýasiýa ediji membrana ýa-da çäge gatlagy bilen örtülen esasy materiallar.Mundan başga-da, polimer sahypasynda HDPE, TPO, PVC, EVA, ECB we EPDM ýaly elastomer ýaly dürli plastmassalar bar.

212
333
223
2 däl
225
1556

Önüm aýratynlyklary

(1) Suw kanallaryny ýok edip, “deri görnüşli” suw geçirmeýän effekti emele getiriň.

(2) Hünärli bolanda, armatura gönüden-göni ýygnaň we gurluş betony guýuň.

(3) Amatly gurluşyk, gysga gurluşyk döwri.

(4) Ajaýyp garşylyk deşigi we howa we uzak ömür.

(5) Gowy baglanyşyk täsiri.

121
465
133
468
1333
656

Arza

(1) Şäher häkimligi: Metro bekedi we metro işleýän tunel.

(2) Magistral: Magistral tuneli.

(3) speedokary tizlikli demir ýol: speedokary tizlikli demir ýol işleýän tunel

(4) Senagat we raýat binasy: Daşarky öňüni alyş we içerki ýelme usulynda gurlan ýerzemin binýady plitasy we gapdal diwar.

n9
N8
däl
däl
9889
312
2131

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler